Vuosikokous ja kiertopalkinnot

13.3.2023

Lakeuden Noutajakoirayhdistyksen vuosikokous pidettiin 11.3.2023. Kokous järjestettiin Ruhan metsästysseuran majalla talvipäivien jälkeen. Kokoukseen osallistui ilahduttavan runsas väkimäärä, 22 henkilöä. 

  

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkamaan valittiin Virpi Kuutti 

Johtokunnan erovuoroisten tilalle valittiin Merle Lang ja Mari Koskela.  

Johtokunnan varajäseniksi valittiin Heli Pitkäjärvi, Janne Ponsimaa, Heidi Silen ja Jussi Mäntysalo 

Tilinpäätös, toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin, ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille. 

Päätettiin, että liittymis- ja jäsenmaksut pidetään ennallaan.  

  


Kokouksen päätteeksi julkistettiin kiertopalkintojen saajat, jotka löydät alla olevasta taulukosta.

Tärpäntikkelin kiertopalkinto myönnettiin Marianne Aholle ja yhdistyksen aktiivijäsenen kiertopalkinto Jyri Nordbergille.